CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG YÊN BÁI
Yen Bai Water Supply and Construction Joint Stock Company
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG YÊN BÁI - ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG YÊN BÁI - ĐƠN VỊ TIÊN PHONG TRONG CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ Ở DOANH NGHIỆP

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Công ty CP Cấp nước và Xây dựng ...
Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt

Nhằm thực hiện mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn 2022-2023 của Công ty Cổ phần cấp nước và Xây dựng Yên Bái, từ ngày 19/5/ đến ngày 30/5/2022, tại Quầy thu tiền nước trụ sở Công ty, Chi đoàn Thanh niên Công ty đã phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ ...
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT