* THEO DÕI, TRA CỨU THÔNG TIN SỬ DỤNG NƯỚC * Cách 1: Quan tâm và Đăng ký tài khoản Zalo OA của Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái và làm theo hướng dẫn: ...