Khái quát về Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái

Tên đầy đủCÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG YÊN BÁI

Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC & XÂY DỰNG YÊN BÁI

Tên giao dịch Quốc tế:  YEN BAI WATER SUPPLY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: YBWACO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 211, đường Nguyễn Phúc, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Ngành nghề kinh doanh: