CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC VÀ XÂY DỰNG YÊN BÁI
Yen Bai Water Supply and Construction Joint Stock Company
Thông báo tạm ngừng cấp nước ngày 8/12/2019

Thông báo tạm ngừng cấp nước ngày 8/12/2019

Căn cứ theo thông báo số 1661/TB-ĐLYB, ngày 2/12/2019 của điện lực Yên Bình về việc ngừng cấp điện trong ngày 8/12/2019 (thời gian cắt điện từ 23h00 ngày 7/12/2019 đến 16h30 ngày 8/12/2019).Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái thông báo tạm ...
Thông báo tạm dừng cấp nước ngày 25/8/2019

Thông báo tạm dừng cấp nước ngày 25/8/2019

Căn cứ theo thông báo số 1214/TB-ĐLYB, ngày 20/8/2019 của điện lực Yên Bình về việc ngừng cấp điện trong ngày 25/8/2019 (thời gian cắt điện từ 5h30 đến 14h30).Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái thông báo tạm ngừng cấp nước trên địa bàn ...
Thông báo tạm dùng cắt nước ngày 29-30/6/2019

Thông báo tạm dùng cắt nước ngày 29-30/6/2019

Căn cứ theo thông báo số 894/TB-ĐLYB, ngày 25/6/2019 của điện lực Yên Bình về việc ngừng cấp điện trong hai ngày 29/6 và 30/6/2019 (thời gian cắt điện từ 5h30 đến 18h30).Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái thông báo tạm ngừng cấp nước trên ...
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
LIÊN KẾT